UZMAN ÇEVRE SAĞLIĞI MÜŞTERİ GİRİŞİ

Ziyaret Aşamaları

İşletmenizde tespit edilen problemler belirtilen süre içerisinde çözümlenene kadar, teknik personelimiz tarafından gerektiği yoğunlukta ziyaret gerçekleştirilecektir.

Bu ziyaretlerimiz üç ana başlıkta toplanmaktadır.

1. Rutin uygulama Ziyareti,
2. Takip Ziyareti,
3. Acil Çağrılar ( Müşterinin Acil Müdahale İsteği )

 

1.Rutin Uygulama Ziyareti

İşletmeye yerleştirilen tüm gözlem noktaları ile riskli alanlar kontrol edilerek gereken tüm mücadele ve önlemler gerçekleştirilir. Rutin kontroller periyodik olarak işletmenizin uygun göreceği gün ve saatlerde yapılacaktır.

 

Bu rutin kontroller sonucunda hazırlanan uygulama raporunda ;

 • Monitörlerin temizlik ve yem kontrollerinin yapıldığı,
   
 • Varsa haşere ve kemirgen aktivitelerinin yerleri, türleri ve tespit edilen aktivitelerin yoğunluğu,
   
 • Uygulama yöntemi, kullanılan insektisit, rodentisit, ekipman vs. miktarları, uygulama yapılan alanlar,
   
 • Sorunların çözümü için teknik personelimizin önerileri ve işletmenizde alınması tavsiye edilen önlemler,
   
 • EFK ( Elektronik Sinek Öldürücü ) cihazlarının bakım ve temizliğinin yapıldığı bilgileri yazılır.

 

2.Takip Ziyareti

Bir önceki ziyarette alınan önlemler ve mücadelenin kontrolü gerekiyorsa takip ziyaretleri gerçekleştirilir. Takip ziyaretleri belirlenen riskler ortadan kaldırılıncaya kadar devam eder.

 

3.Acil Çağrılar ( Müşterinin Acil Müdahale İsteği )

İşletmenizde ani müdahale yapılması gereken risk ve gözlemler ortaya çıktığı taktirde acil çağrı olarak değerlendirilmektedir. Acil çağrı tarafımıza ulaştıktan sonra, sözleşmede belirtilen süre içerisinde ( 6-24 saat ) ekibimizce duruma müdahale edilir. Sonuçları yine uygulama raporlarına kayıt edilir, takip eden rutin kontrolde acil  çağrı oluşmaması için gereken önlemler alınır.