UZMAN ÇEVRE SAĞLIĞI MÜŞTERİ GİRİŞİ

Uygulama Yöntemleri

1) Yürüyen Haşere Mücadelesi

 • İşletmeniz refakat etmesi için görevlendirilen kişi veya kişilerle işletme alanları incelenerek  olası dışarıdan girebileceği veya iç alanda  yuvalanabilecek kırık,dökük, çatlak vs. yerler tespit edilerek iç alanlara girişlerini ve yuvalanmalarını engellemek için alınması gereken fiziksel önlemler (Hijyen-Yalıtım-Depolama) ile ilgili öneriler raporlanır.
   
 • Aktivite olan veya olabilecek haşere bölgelere böcek gözlem ekipmanları (Monitör) yerleştirilerek haşerelerin türleri ve yoğunlukları tespit edilir..
   
 • Tespit edilen veya olabilecek haşere türüne karşı işletme şartlarına uygun olan sprey, ulv veya jel şeklindeki uygulamalardan hangisinin hangi periyotlarda yapılacağına karar verilir.

 

 

2) Kemirgen Mücadelesi

 • İşletmeniz tarafından tarafımıza refakat etmesi için görevlendirilen kişi veya kişilerle işletme alanları incelenerek öncelikle kemirgen aktivitelerini iç alanlara girişlerini engellemek için alınması gereken fiziksel önlemler (Hijyen- Yalıtım –Depolama) ile ilgili  öneriler raporlanır.
   
 • Özellikle kemirgen aktiviteleri dış alanlar ve kablo kanallarında oluşacağından; aktivitelere karşı bu alanlarda risk oluşturan bölgelere gözlem ekipmanları (Monitör) yerleştirilir.
   
 • İç alanlarda kemirgen aktivitelerinin olması durumunda; iç alanda rodentisit kullanmak tarafımızca sakıncalı görülmüyorsa bu alanlarda da risk oluşturan bölgeler tespit edilerek gözlem ekipmanları yerleştiriir.
   
 • İç alanlarda aktivitelerin izi ve yuva tespiti için zehirli yemlerin kullanılmayacağı durumlarda zehirsiz yemler kullanılır.
   
 • İç alanlarda rodentisit kullanılmasında sakınca görüldüğü durumlarda ise kemirgen aktiviteleri canlı yakalama  kapanları veya yapışkan plakalar kullanılarak önlenir.
   
 • Kemirgen aktivitelerine karşı kullanılan rodentisitlerdeki en önemli özelliğin kemirgenin yuvasında ve koku yapmadan ölmesini sağlamasıdır.

 

3) Uçan Haşereler

 • Uçan haşere ve larva mücadelesi hangi ayda başlayacağı günün hangi saatinde yapılacağı mevsime ve günlük iklim şartlarına bağlı olarak değişir.
   
 • Yaz aylarında dış alanlarda  larvasit ve ULV uygulaması yapılır.
   
 • EFK ( Elektronik Sinek Öldürücü) cihazlarının UV ölçümleri ve haşere sayımları yapılır.
   
 • İç alanlarda (uygulamanın risk oluşturmayacağı durumlarda) sprey şeklinde kalıcı uygulamalar yapılır.
   
 • Sözleşmeye göre (aktivite yoğunluğuna göre) uçan haşere ve larva mücadelesi günlük haftalık ve aylık yapılır.
   
 • İnsanları rahatsız eden bir çok arı çeşidi olmasına rağmen bunların başında 2 tür yer alır. ( Yaban arısı, Bal arısı ) Arıların yuvaları işletme içinde ise yuvalar bozulur. Gerekirse kimyasallar uygulanır. Arılar dış alandan gelirse, arıların geliş istikametine, arı yakalama ekipmanları yerleştirilir.

4) Sürüngen Mücadelesi

 • İşletmenin dış ve iç alanlarında Kimyasal ve Fiziksel uygulamalar yapılır. Yılanların işletme içerisine girmesi engellenir.

5) Depo Zararlıları

 • Hava izolasyonu sağlanmış bölümlerde fümigantlarla yapılan uygulamalardır. Kapalı alanlarda normal kimyasallarla sonuç alınamayan ( Kimyasalın ilaçlanacak maddenin alanına girememesi ) durumlarda uygulanır. Fumigant  uygulamasında fumigant buğday silolarında en küçük alanlara bile nüfus ederek zararlıyı yok eder.
   

6) Kedi, Köpek Önleme

 • Kedi ve köpek yakalama kapanlarıyla yakalanıp işletmeden uzaklaştırılır.

7) Kuş Kontrolü

 • Fiziksel koşullar incelenerek, kuşların işletmeye girebileceği bölgelerde fiziksel tedbirler uygulanır.

8) Özel Uygulama  Gerektiren Zararlılar

 • Akrepler genellikle eski binaların alt kısımlarında,  sıcak iklim bölgelerinde ise ağaç ve taşların altlarında yuvalanır. Bilinen bir korunmaya yönelik uygulama yoktur. Kimyasallara karşı duyarlıdır. Kimyasal uygulamalarda kolaylıkla sonuç alınır.
   
 • Tahta Kurusu kümeler halinde 200 civarında yumurtayı yapıştırarak çatlaklara bırakırlar. İnsanları ısırıp ağırlığının 5 –6 katı kan emerler, emdiği yer şişer ve çıban gibi kızarır. Karyolaya, çekyata, dolaplara, duvarlara, koltuklara komple kalıcı etkili ilacı yeterli dozda atılır.