UZMAN ÇEVRE SAĞLIĞI MÜŞTERİ GİRİŞİ

Özel Şartlar

İşletmeniz yönetimince istendiği taktirde belirlenecek çalışan personelimizin , HACCP , İdeal İşletme Fiziksel Şartları, Temel Hijyen ve Haşere Mücadelesi konularındaki eğitimler yılda bir kez eğitmenlerimiz tarafından verilecek dersler ile gerçekleştirilecektir.

Herhangi bir kemirgen veya yürüyen haşere probleminde Acil Çağrı isteklerinize 6 (altı) - 12 (oniki) saat içinde cevap  verilerek yapılacak uygulamalardan ekstra bir ücret talep edilmeyecektir.

Tüm uygulama bedelleri Özel Hizmet Rapor Dosyası içinde yönetime sunulacaktır.

Uygulama yapılacak periyotların tarihleri uygulama yapılacak  günden bir gün önce yazılı veya sözlü olarak bildirilecektir. Programa alınan günün tarafınızca onaylanmadığı durumlarda uygulama tarihi tarafınızca belirlenecek bir tarihe alınacaktır.

Mücadele kapsamına giren zararlıların kontrolü ve mücadelesinde belirlenen yöntemler ayda 1 (Bir) defa yapılacak  olup aktivite yoğunluğuna göre artan kontrol sayısı fiyatlandırmaya artış olarak yansımayacaktır.

İşletme tarafından istendiği taktirde, İşletmenin güncel faaliyet raporlarına ulaşabilmesi için hazırlanan Uzman Web Sitesi Özel Müşteri sayfası bölümünden faydalanabilecektir.

Mücadele kontrolü, yöntemleri ve sıklığı işletme ile yapılan mutabakat sonucunda sözleşmeye dahil edilerek daha kısa aralıklarla yapılabilir.