UZMAN ÇEVRE SAĞLIĞI MÜŞTERİ GİRİŞİ

Kalite Politikamız

Uygulama yapılmadan önce, teknik ekibimizin işletmenizde yaptığı gözlem sonuçlarına göre mevcut sorunlu ve sorun olabilecek riskli alanlar tespit edilir. Yapılan tespitler sonucunda, sorunun yoğunluğuna da bağlı olarak işletmede nerede, ne sıklıkta ve hangi yöntemler kullanılarak uygulama yapılacağının planlaması yapılır. Sorunlu ve sorun olabilecek alanlarda aktiviteyi daha iyi gözlemleyebilmek ve tespit etmek için gözlem ekipmanları yerleştirilir.Tüm yapılan işlemleri ve ileride yapılacak diğer raporlamaları gösterecek olan " Uzman Klasörü " işletme yetkilisine teslim edilir.
 

 

Uzman Klasörünün İçeriği

. Uzman’ a ait işletme yeterlilik belgeleri ( Sağlık Bakanlığı İzin Belgesi, TSE ),
. Uzman çalışanlarının diploma ve sertifikaları,
. Hizmet belirleme formu ; Acil durumlar, bilgi ve yardım için firmamıza ait ilgili kişilerin isimleri ve telefon numaraları ve kontrat kapsamını içerir.
. Gözlem ekipmanları yerleşim listesi ve yerleşim haritası,
. Pestisit kullanım kartı; İşletmenizde kullanılan tüm pestisitlerin miktar olarak listesi,
. Hizmet uygulama raporu ; Sorumlu teknik personel tarafından risklerinizin yedi başlık altında raporlaması içerir
. Kullanılan tüm pestisitlerin MSDS teknik bilgileri ve izin belgeleri,
. 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası.