UZMAN ÇEVRE SAĞLIĞI MÜŞTERİ GİRİŞİ

Kuş Mücadelesi

KUŞLARLA İLGİLİ BİLGİLER

GÜVERCİN

Şehir hayatına uyum sağlamada kuşlar arasında ilk sırayı alırlar. Konut, balkon, pencereler, çatı araları, fabrika ve depo sundurmalarına yuva yaparlar. Dışkılarıyla zarar verirler. Gaga ve ayaklarıyla taşıdıkları yiyecek, yuva yapımında kullandıkları parçalarla kirlenmeye neden olurlar.Alıştıkları mekanlardan çıkarılmada en inatçı davranan kuş türüdür. Yuvaladıkları yerde gerekli besin kaynağı bulurlarsa ortamı terk etmezler. Kumrular güvercine göre biraz daha küçüktür ve güvercinle aynı özelliği taşırlar.

 

KARGA

Ömürleri 20 yıldır. Herşeyi yerler. Yerleşim alanlarında yaşayanlar şehir artıklarıyla, doğal ortamda yaşayanlar ; leş, fare, meyve, bitki tohumlarıyla beslenirler.
Kargaların insan yapımı binalara zararı nadiren görülür. Park ve bahçelerdeki meyvalara zarar verirler. Ağaçlara tüneyerek dışkıları ile zeminde kirlenmeye neden olurlar.

 

 

SERÇE

Meyve, böcek ve tohumlarla beslenir, sürüler halinde yaşarlar. 
Fabrika, depo ve tohum depolarında(Buğdaylık, Baklagiller, Çerez vb.) dışkılarıyla, tüyleriyle, gaga ve ayaklarıyla taşıdıkları atık gıda maddeleriyle bulaşma yaparak zararlarının yanında depodaki tohumları yiyerekte zarar verirler.

 

KIRLANGIÇ

Çoğunlukla böceklerle beslenirler. En büyük zararları yuvalarını sundurma köşelerine yaparak dışkılarıyla zemini kirletmeleridir. Yuva yapımında kullanılan çamur zeminin kirlenmesine sebep olur.

 

MARTI

Herşeyi yerler. Doğal yaşamda deniz ürünleri ile beslenirlerken şehir yaşamında atık olan gıda maddelerini yerler. Martılar deniz kuşları olmasına rağmen şehir çöp alanlarında koloniler oluşturmuşlardır. Martılar daha çok fabrika çatılarına yuva yaparak gürültü yaparak zarar verirler.

 

 

 

KUŞLARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kartal, Atmaca, Şahin Gözü ; kuşları avlayan, yırtıcı kuşların göz şeklillerinin bir uçan balon üzerinde gözükmesi. Kuşlar balon üzerindeki bu yırtıcı kuş şeklini gördüğünde kaçma eğilimi göstermektedirler.

 

GÜRÜLTÜ

İnsanlarında duyabileceği, kuşları rahatsız eden sesler çıkarmak. Otomatik ses çıkaran(Top patlaması) el yapımı aletler kullanılmakta.

 

YIRTICI KUŞ SESİ

Bir düzenek içerisine yerleştirilmiş, yüksek verimli yırtıcı kuş sesi çıkaran cihazlar.

 

SES DALGALARI

Diğer uzaklaştırma yöntemlerine göre daha profesyonel olan, Ar-Ge çalışmaları sonucunda kuşların rahatsız olduğu seslerle kuşları rahatsız ederek uzaklaştıran aygıtlar.FİZİKSEL ÖNLEMLER

Kuşların kondukları, yuvalandıkları bölgelerde iyileştirme çalışmaları, kuş ağları, kuş konma aparatlarıyla kuşların konmasını engelleme.

 

NEDEN FİZİKSEL ÖNLEM ?

Uzman Çevre Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan; Biyalog ve Ziraat Mühendisleri' nin ortak çalışması ve tecrübeleri , kuşlarla mücadelede en etkili yöntemin
Fiziksel Müdehale olduğunu gösteriyor. Uzman Çevre olarak gözlemlerimiz ; Yırtıcı kuş gözü, gürültü, yırtıcı kuş seslerinin bir süre sonra kuşların alıştığı, çözümde etkinliği azaldığı, ses dalgası cihazlarının ise ; cihazın kalitesine göre başarı oranlarının değiştiği, sundurma altı konmalar, yuvalamalar da başarı gözlenmekte, gıdalara saldırılarda başarı oranın çok düşük olduğu yönünde olmuştur.

 

UYGULAMA SONRASI

  • Uygulama yapılan kuş ağı, çürüme ve deformasyona karşı 5 yıl garantilidir.
  • Uygulama yapılan kuş ağı, bağlantı bölgelerindeki sarkma, çıkma, sökülme vb. durumlara karşı 2 yıl garantilidir.
  • Uygulama yapılan kuş ağının, işletme tarafından kullanım hatası(Forklift yırtması) nedeniyle yırtılması halinde, 
    tamirat uygulaması 2 yıl ücretsiz olarak verilir. (Bursa dışı uygulamalarda; yol- konaklama karşı tarafa aittir.)