UZMAN ÇEVRE SAĞLIĞI MÜŞTERİ GİRİŞİ

Fumigasyon Nedir ?

Çuvallanmış veya dökme yığın halinde depolanmış her türlü ürüne ekonomik zarar veren haşerelere karşı tamamıyla izole edilmiş bir ortamda, katı, sıvı veya gaz fumigantlar kullanılarak yapılan yok etme işlemine Fumigasyon denir.

1. Bulaşık ürüne, direkt olarak uygulanabilen bir yöntem olması,
2. Yüksek difuzyon kabiliyeti sayesinde ürünün uç noktalarına kadar etki edebilmesi ve homojen dağılabilmesi,
3. Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranlarının tolerans sınırları içinde bulunması,
4. Diğer mücadele yöntemlerine göre daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,
5. Haşerelerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olmasından dolayı, en etkin mücadele yöntemidir.

Fumigantlar organik canlıların sinir sistemine veya oksijen alıp vermesinde önem taşıyan redüktaz, oksidaz, peroksidaz, katalaz gibi enzimleri etkileyerek solunuma engel olur.

Fumigasyon, Tarım Bakanlığının izin verdiği firmalar tarafından yapılır.