UZMAN ÇEVRE SAĞLIĞI MÜŞTERİ GİRİŞİ

Kalite Belgeleri

HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) - Kritik Noktalarda Tehlike Analizi

Gıda ürününün, üretiminden - tüketimine kadar her aşamasında ürün güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek tüm risklerin öncelikle belirlenmesi, ortadan kaldırılması yada kabul edilebilir seviyeye indirilerek kontrolünün sağlanması prensibine dayalı bir gıda güvenliği yönetim sistemidir.
Gıda kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemede ve gıda zehirlenmelerinin engellenmesinde etkili sistematik bir metot dur.
Tüm gıda üreten kuruluşlar ve tedarikçileri için uygulanması yasal zorunluluk olan bir güvenlik sistemidir.

*Tüketicilere satın aldıkları gıdaların güvenli olduğu garantisini verir.

*Gıda üreten kuruluş tedarikçilerinin sisteme dahil edilerek geliştirilmesine olanak sağlar.

*Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olarak tüm dünyada geçerlidir.

*Sürekli kontrol edilebilen verimli sistemlerin oluşmasına ve yüksek çalışma standartlarının oluşmasına olanak sağlar.

*Diğer Kalite Yönetim Sistemleri ile entegre edilebilir..

Gıda ve gıda ambalajı üreten, depolayan, satan, taşıyan kuruluşlarda uygulanır.
HACCP Gıda Güvenliği Sistem kurulumları müşteri talebi doğrultusunda değişik standartlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

ISO 22000 - Güvenli Gıda Üretimi

Gıda Güvenliği Yönetimine ilişkin hazırlanan değişik standartlardan kaynaklanan uygulama ve belgelendirme karışıklığının engellenmesi için ISO tarafından güvenli gıda üretilmesini sağlamak amacıyla eylül 2005 de düzenlenmiş uluslararası bir standarttır .
Yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulmasını ve etkin çalışmasını sağlar.
HACCP Sisteminin Codex Alimentarius prensiplerine dayalı uygulanmasını
Yönetim sisteminin oluşturulmasını ve etkin çalışmasının
İyi üretim uygulamaları (Pre-requisite programmes)
Tedarikçilerin Gıda Güvenliği zinciri çerçevesinde geliştirilmesini şart koşar.

*Diğer Kalite Yönetim Sistemleri ile entegre edilebilir.

*ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olarak tüm dünyada geçerlidir.

*ISO 22000 Standardı uygulamaları gıda üreten kuruluşlarda toplam kalitenin sağlanmasında güvenlik ve yönetsel faaliyetlerin kontrol edilmesinde etkilidir.

*HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.

BRC (Brıtısh Retail Consortium) - Gıda Standartı

BRC Standartları, Brıtısh Retail Consortium (İngiltere Perakendeciler Birliği) tarafından birlik üyelerinin satın aldıkları ürünlerin güvenlik şartlarını ve tedarikçilerin sağlaması gereken koşulları belirlemek üzere oluşturulmuş teknik standartlardır. 

Standartlar, tedarikçi kuruluşların tüm faaliyetlerinin tek bir denetim ile kontrol edilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.
Standart, ürün güvenliğinin ve yasallığının tüm alanlarını içeren kapsamlı bir içeriğe sahiptir ve teknik yeterlilik gerekliliklerini hem tedarikçi hem de perakendeci için tanımlar.

*Gıda güvenliğinizi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminizi geliştirir.

*Kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı olarak kapsar bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.

*Tedarikçiler, üreticiler ve alıcıların standart ve ortak parametrelere bağlı uygulama ve denetim yapmasına olanak sağlar.

*İngiliz perakendeciler topluluğu tarafından tanınmanızı ve kabul görmenizi sağlar Müşterilerinizin ürün güvenliğini ve kalite güvenini artırır.

IFS (International Food Standarts) - Gıda Güvenlik Standartı

IFS standardı Almanya ve Fransa’ daki ticari işletmelerin 2000 yılında birlikte oluşturdukları bir kalite standardıdır. IFS in amacı, global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden anahtar kriterler ortaya çıkartarak, gıda güvenlik standardını ölçülebilir hale getirmiştir.

*Gıda güvenliğinizi ve gıda güvenliği yönetim sisteminizi geliştirir.

*Tedarikçiler, üreticiler ve alıcıların standart ve ortak parametrelere bağlı uygulama ve denetim yapmasına olanak sağlar.

*Alman ticari işletmeleri ve perakendeciler topluluğu tarafından tanınmanızı ve kabul görmenizi sağlar.

*Müşterilerinizin ürün güvenliğini ve kalite güvenini artırır.

EUREPGAP (İyi Tarım Uygulamaları Standardı)

EUREPGAP: Euro Retailer Produce Working Group), (GAP: Good Agriculture Practice ) Avrupa Birliğine üye ülke perakendecilerinin 1999 yılında, kendi toplumlarının güvenli tarım ürünleri tüketimini sağlamak için kendi ülkelerinde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarım ürünlerinin taşıması gerekli nitelikleri ve şartları belirlemek ve kontrol etmek üzere oluşturulmuş bir standart dır.
Belirlenen şartlarda üretim gerçekleştiren tarım kuruluşları EUREPGAP standardına uygun üretim yaptıklarını belgeleyerek ihracat yaptıkları ülke pazarlarında üstünlük sağlar ve sorun yaşamazlar.

*EUREPGAP uygulamaları ürünlerin yetiştirilme aşamasında oluşabilecek ve giderilmesi mümkün olmayan kalıntıların oluşmasını engelleyerek toplum sağlığına katkıda bulunur.

İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediğinin, çevreye zarar vermeden üretildiğinin garantisini verir.